Använd all el.
Inte bara det som finns tillgängligt.

Inga smälta säkringar eller överbelastade kretsar när du laddar din elbil.

HEROIMAGE-LMC
39
Automatisk Fasväxling
51
Dynamic Load Management
42
Multinivå & Multipunkts Lasthantering
44
Bred Anslutning
4G, Ethernet, WiFi, Bluetooth
45
För alla typer av bostäder

Ladda upp till tre gånger fler bilar med samma elanslutning. VOOLs Lastbalanseringsenhet fungerar i ditt elskåp för att styra ström och välja faser för elbilsladdning. Vår patentsökta teknik är det mest kostnadseffektiva sättet att utnyttja din befintliga elanslutning.

Säkringar? Alltid i orden

VOOL LMC mäter elförbrukningen i elcentralen, och om förbrukningen i någon av de tre faserna blir för hög, instruerar LMC VOOL-laddarna att byta förbrukning till en mindre belastad fas. Elektriska säkringar kommer aldrig att lösa ut.

Och när vi säger att VOOL LMC styr den elektriska strömmen helt på egen hand, menar vi det. Du behöver inte göra något.

Den tänker åt dig.

VOOL LMC övervakar din elförbrukning och elnätets belastning, och byter förbrukare till en annan fas på egen hand. Du behöver inte lyfta ett finger.

Självklart, om du vill spåra dina elfaser och konsumtionsvolymer, kolla in VOOL-appen. Den kommer att ge dig all information i realtid.

Är den på..?

Om det uppstår en överbelastning, träder VOOL LMC in och byter automatiskt elanvändare, utan att du ens märker att den är påslagen. Din elbil fortsätter att ladda, din tvättmaskin behöver inte starta om, du behöver inte justera dina klockor. Även lamporna kommer inte att flimra eller dimmas.

Du behöver bara en.

VOOL LMC är en för laget och skapar en perfekt samstämmighet med VOOL Smart Elbilsladdare. Du behöver en LMC per 64 VOOL Laddare för problemfri kontroll över din elförbrukning.

LMC-big

Join the newsletter

2024 © MultiCharge OÜ. All Rights Reserved.
EU funding
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 190136402. This publication reflects only the author’s views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.