VOOLu elektriauto laadija garantii tingimusedHEA KLIENT

Täname, et ostsid VOOLu seadme! Loodame, et jääd sellega rahule.

Kui ostetud seade vajab garantiiremonti, võta palun meiega ühendust aadressil [email protected]. Selleks, et sa ei kulutaks asjatult aega, loe palun hoolikalt VOOLu paigaldusjuhiseid ja -nõudeid, kasutusjuhendit ja garantiitingimusi.

GARANTII

Garantii andmisega tagab Multicharge OÜ (Eesti registrinumber 14627725) toote ostjale viie (5) aasta jooksul ostmiskuupäevast, et ostetud tootel ei esine materjali- ega valmistusvigu. Kui Multicharge OÜ on kohustatud toote ostjale tarnima, algab garantii kehtivus hetkest, mil toode ostjale üle antakse. 

Kui selle viie (5) garantiiaasta jooksul selgub, et toode on defektne materjali- või valmistuvea tõttu, parandab või asendab Multicharge OÜ toote vastavalt alltoodud tingimustele.

Multicharge OÜ võib defektse toote parandada või asendada selle uue/taastatud tootega.

TINGIMUSED

 1. Garantii kehtib vaid siis, kui ostja esitab koos defektse tootega originaalarve või müügikviitungi (ostukuupäeva, tootetüübi ja müüja nimega). 

 2. Multicharge OÜ jätab endale õiguse garantii andmisest keelduda, kui ülalnimetatud dokumente/teavet ei ole võimalik esitada või kui seal kirjas olev teave on puudulik või loetamatu.

 3. Garantii alusel ei hüvitata ega kaeta selliseid kahjusid, mis on tootele põhjustatud ilma Multicharge OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta tehtud muudatustest või ümberehitustest, mis võetakse ette selleks, et vastata riiklikele või kohalikele tehnilistele või turvastandarditele, mis kehtivad mistahes riigis, välja arvatud need, mille jaoks toode esialgu disainiti ja valmistati.

 4. Garantii ei kehti, kui tootel olevat tüübikinnituse numbrit või seerianumbrit on muudetud või kui see on kustutatud, eemaldatud või loetamatuks tehtud.

 5. Multicharge OÜ võib nõuda toote kontrolli/diagnostika eest käitlemistasu, kui:

 • tootel puuduvad kirjeldatud defektid ja toode on töökorras;
 • Multicharge OÜ ei vastuta tootel ilmnenud defekti kõrvaldamise eest.

 1. Kui oled tarbija, ei pea sa diagnostikatasu maksma esimese aasta jooksul alates toote kättesaamisest. Pärast selle aja möödumist pead maksma punktis 5 sätestatud käitlemistasu.

 2. Kui kontrolli tulemusel selgub, et defektide põhjuseks on tegurid, mida garantii ei kata, kuid toodet saab remontida, on sul võimalus tellida Multicharge OÜlt tasuline remont.

ERANDID

Garantii alla ei kuulu:

 1. Regulaarsed hooldus- ja parandustööd või osade vahetamine, mis võetakse ette loomuliku kulumise tõttu.

 2. Ilma Multicharge OÜ eelneva kirjaliku loata tehtud mistahes ümberehitused või muudatused, mis võetakse ette selleks, et toodet täiustada võrreldes selle tavapärase kasutuseesmärgiga, mida on kirjeldatud kasutusjuhendis või muudes Multicharge OÜ juhistes.

 3. Akud, elektroodid, kaitsed, loomulik kulumine, plekid, määrdumine või muud iluvead, mis ei takista ega halvenda toote tööd.

 4. Kahjustused, mille on põhjustanud see, et toode pole paigaldatud ja/või seda pole kasutatud VOOLu paigaldusjuhiste ja nõuete, toote kasutusjuhendi, tehniliste dokumentide, riigis kehtivate tehniliste standardite jms kohaselt.

 5. Defekt, mille on põhjustanud välised tegurid (äike, nõuetele mittevastav elektripinge, pinge kõikumised, niiskus, vedelikud, mehaanilised kahjustused jne).

 6. Garantii kaotab kehtivuse, kui:

 • Ostja ei ole korrektselt täitnud garantiitingimusi ja/või toote kasutamise tingimusi ja/või paigaldusjuhistes ja VOOLu nõuetes sätestatud tingimusi ja/või siinsetes garantiitingimustes sätestatud nõudeid. 

 • Toodet ei ole paigaldanud/eemaldanud/asendanud sertifitseeritud elektrik, järgides paigaldusjuhiseid ja VOOLu antud nõudeid.

 • Toodet on remontinud isik, kes pole selleks saanud Multicharge OÜ volitust. 

GARANTIINÕUE

Garantiinõude esitamise sammud:

 1. Võta ühendust oma VOOLu edasimüüjaga.

 2. Kui ostsid toote otse Multicharge OÜlt, võta ühendust klienditoega aadressil www.et.vool.com.

 3. Kui oled VOOLu edasimüüja, võta klienditoega ühendust turustuslepingus sätestatud viisil või aadressil www.et.vool.com.

Garantiijuhtumi peab vastu võtma Multicharge OÜ. Asendamiseks võib toote eemaldada ja asendustoote paigaldada sertifitseeritud elektrik, kes järgib paigaldusjuhiseid ja VOOLu sätestatud nõudeid.

TARBIJATE ÕIGUSED JA GARANTII 

Tegemist on müügigarantiiga, mis ei piira tarbija õigusi. Tarbijale garantiiga antavad õigused on rangelt täiendavad õigused – lisaks neile, mis tarbijal on vastavalt seadusele. Garantiiõigused ei asenda ega piira kuidagi tarbija õigusi.

Liitu uudiskirjaga

2024 © MultiCharge OÜ. Kõik õigused kaitstud.
EU funding
See projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 190136402 alusel. See väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.