Sähköajonevon Latauslaitteen Yksityis- ja Yritysasiakkaille Myymisen Ehdot

Voimassa: 01.01.2023 lähtien

1.YLEISTÄ

1.1. Jos ostat sähköauton latauslaitteen Multicharge OÜ:n (jäljempänä VOOL) www.fi.vool.com kotisivulta, nämä ohjeet ovat sinun kuin asiakkaan (jäljempänä Asiakas) kannalta sitovia. Nämä ehdot yhdessä ostotilauksen ja kotisivun käsittämien tietojen ja ehtojen kanssa (ostettu tuote sekä sen tekniset eritelmät, hinta, maksuehdot, toimitusehdot jne.) muodostavat kiinteän Sopimuksen (jäljempänä Sopimus) VOOLin ja Asiakkaan välillä.


1.2. Nämä ehdot, tietosuojakäytäntö ja hinnat voivat saattavat ajoittain muuttua. Tämän johdosta varmista ennen oston suorittamista, että olet tarkistanut päivitetyt myyntiehdot ja tilauksen tekemisen hetkenä voimassa olevat hinnat.

OSTON SUORITTAMINEN

2.1. VOOL-laitteita voi verkkokaupasta ostaa jokainen Euroopan unionissa asuva tai sinne sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.


2.2. VOOLin kotisivulla myytävillä tuotteilla (jäljempänä Laite) on kotisivulla kuvatut ominaisuudet ja ne sisältävät ohjelmiston ja muita digitaalisia mainostettuja komponentteja.


2.3. Sopimus solmitaan sen jälkeen, kun Asiakas on suorittanut maksun (verkkokaupassa vaaditun täyden tai osittaisen maksun) tuotteesta tai solminut luotonantajan kanssa Sopimuksen laitteen hankkimisen rahoittamiseen rahoittamisesta. Laitteen omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle koko laitteesta perittävän maksumäärän maksamisen jälkeen (omistusoikeuden pidättäminen).


2.4. Kun Asiakas on tehnyt tilauksen, VOOL lähettää Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen.


2.5. Jos Asiakas maksaa laitteen hinnan osamaksuina (ennakkomyynti mukaan lukien), VOOL ilmoittaa asiakkaalle, kun laite on valmis toimitettavaksi ja pyytää Asiakasta suorittamaan viimeisen osamaksun tai allekirjoittamaan luotonantoasopimuksen rahoituskumppanin kanssa. VOOL toimittaa laitteen maksusuorituksen tilille saapumisen tai luotonantosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.


2.6. Jos VOOL ei pysty syystä riippumatta täyttämään tilausta ja myymään laitetta, lähetämme peruutusilmoituksen asiakkaan sähköpostiosoitteeseen ja palautamme maksetun ostosumman viimeistään 14 kalenteripäivän sisällä. VOOL palauttaa ostosumman samalla maksutavalla, jolla Asiakas on maksunsa suorittanut, ellei Asiakas ole antanut suostumusta muun maksutavan käyttämiseen.


3.LAITTEEN TOIMITTAMINEN

3.1. VOOL toimittaa Laitteen Asiakkaalle kolmannen osapuolen kumppaneiden välityksellä ja Asiakas vastaa siitä, että laitteen asentaa pätevä sähköasentaja asennusohjeita ja VOOLin asettamia vaatimuksia noudattaen.


3.2. Asiakas on yksin vastuussa kaikkien vaadittavien lupien, hyväksyntöjen, suostumusten ja muiden tarvittavien asiakirjojen (mm. rakennusilmoitus/rakennuslupa, taloyhtiön suostumus jne.) hankkimisestä sekä kaikkien laitteen asentamisen edellyttämien valmistelutöiden suorittamisesta. Jos laite on sopimaton käytettäväksi asiakkaan kohteessa, se ei ole VOOLin vastuulla.


3.3. Asiakas sitoutuu tarkistamaan ennen Laitteen vastaanotetuksi hyväksymistä toimitetun laitteen visuaalisesti ulkoisen kunnon ja mahdollisten vikojen varalta (mm. pakkauksen kunnon osalta). Kaikista laitteessa havaituista ongelmista ja puutteista on ilmoitettava VOOLille välittömästi.


4.SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

4.1. VOOLilla on oikeus irtisanoa Sopimus, jos Asiakas on tahallisesti laiminlyönyt Sopimuksessa säädettyjä velvollisuuksiaan, mm. Laitteesta ostohinnan suorittamisen velvollisuuttaan.


Oikeushenkilön kanssa solmitun Sopimuksen irtisanominen

4.2. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus ennen Laitteen toimittamista irtisanomisen syystä riippumatta.


Yksityishenkilön (kuluttajan) kanssa solmitun Sopimuksen irtisanominen

4.3. Asiakas, joka on luonnollinen henkilö (eli kuluttaja) ja on ostanut Laitteen verkkokaupasta, voi lisäksi irtisanoa Sopimuksen syytä ilmoittamatta 14 (neljäntoista) päivän kuluessa laitteen asiakkaalle toimittamisen päivästä alkaen.


4.4. Asiakkaan on lähetettävä tilauksen/sopimuksen irtisanomisen aikomuksestaan ilmoittava viesti sähköpostiosoitteeseen [email protected] ja ilmoitettava siinä tilauksen tiedot (tilausnumero, ostajan nimi jne.). Irtisanominen ei vaikuta asiakkaan ja rahoittajan väliseen rahoitussopimuksen voimassaoloon.


4.5. Asiakkaan on lopetettava laitteen käyttö heti irtisanomisilmoituksen lähettämisen jälkeen. Asiakkaan on noudatettava VOOLin laitteen pakkaamiseen ja kuljettamiseen antamia ohjeita varmistaakseen, että laite ja sen alkuperäinen pakkaus saapuvat VOOLille vahingoittumattomina.


4.6. Laite on palautettava viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluttua päivästä, jolloin Asiakas on ilmoittanut VOOLille Sopimuksen irtisanomisesta. VOOL ohjeistaa Asiakasta, mihin ja miten laite on palautettava. Jos laite on asennettu, sen saa irrottaa vain pätevä sähköasentaja.


4.7. VOOL palauttaa Sopimuksen irtisanomisen tapauksessa Laitteesta suoritetut maksut Asiakkaalle viipymättä, mutta viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluessa siitä, kun palautettu Laite on saapunut VOOLiin ja Asiakkaalle palautettavaa määrää ei ole perusteltua Sopimuksen kohdan 4.10 mukaisesti vähentää. VOOL palauttaa palautettavan summan samalla maksutavalla, jolla Asiakas on maksunsa suorittanut, ellei Asiakas ole antanut suostumusta muun maksutavan käyttämiseen. VOOLilla on oikeus kieltäytyä korvausten maksamisesta siihen saakka, kunnes VOOL on vastaanottanut Laitteen ja tarkistanut sen kunnon ja täydellisyyden.


4.8. Laite on palautettava VOOLille alkuperäisen pakkauksen kanssa (jos voi olla pakkauksen avaamiseen viittavia merkkejä, muttei vaurioita) ja alkuperäisessä kokoonpanossa (sisältäen kaikki tuotteen pakkauksessa olleet tuotteet, mm. asennus- ja käyttöohjeet, kiinnityslaitteet, lisävarusteet jne.).


4.9. Laitteen palauttamisen aiheuttamat välittömät kulut (mm. toimituskulut) maksaa Asiakas. Laitteen saa irrottaa vain pätevä sähköasentaja ja VOOLilla on oikeus vaatia Asiakasta todistamaan sen.


4.10. Jos asiakkaan palauttamaa laitetta on käytetty tai kokeiltu muulla tavalla kuin tavanomaisesti myymälässä sallitulla tavalla tai sitä on käytetty enemmän kuin olisi tarpeen sen toimintaperiaatteen, ominaisuuksien ja toiminnan ymmärtämiseen, Laitteen arvon mahdollisesta alentumisesta vastaa Asiakas. Mikäli Asiakas ei hyväksy VOOLin arvioimaa arvon alenemista, asiakkaalla on oikeus ottaa yhteyttä asiantuntijaan lisäarvioinnin saamiseksi.


5.VASTUULLISUUS JA TOIMINTAHÄIRIÖIDEN KÄSITTELY

5.1. Kaikki Sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät vaatimukset on toimitettava toiselle osapuolelle viipymättä kirjallisesti toistettavassa muodossa (mm. sähköpostin välityksellä).


5.2. Jos Asiakas on kuluttaja, VOOL on lakisääteisesti vastuussa laitteen tuotantovirheistä tai muista vaatimustenvastaisuuksista kahden vuoden ajan edellyttäen, että laitteen vika tai vaatimustenvastaisuus oli olemassa sen asiakkaalle toimittamisen aikana. Vastuuta sovelletaan voimassa olevassa laissa säädettyjen rajoitusten mukaisesti. Jos Asiakas on kuluttaja, lähdetään siitä, että sopimuksen laiminlyönti tapahtui vuoden sisällä laitteen asiakkaalle luovuttamisesta alkaen. Oikeushenkilöiden tapauksessa noudatetaan valmistajan ilmoittamaa takuuaikaa.


5.3. Laitteen on täytettävä Sopimuksessa säädetyt ehdot. Laite ei täytä Sopimuksen ehtoja seuraavista ehdoista yhden ilmetessä:
5.3.1. Laite ei ole VOOLin ilmoittamien teknisten ehtojen mukainen;
5.3.2. Laite ei sovellu sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen, laitteen asennus- ja käyttöolosuhteet huomioiden.


5.4. VOOL ei ole vastuussa laitteen vioista, jos ne johtuvat seuraavista syistä (lista ei ole lopullinen):

5.4.1. Laitteen on irrottanut ja/tai siirtänyt epäpätevä henkilö;

5.4.2. Laitteen normaali kuluminen;

5.4.3. Asiakas ole toimittanut VOOLille vaadittuja asiakirjoja (ostolasku, vastaanottoasiakirja jne.);

5.4.4. Laitteen sarjanumero, ohjaustarra tai merkintätarra on vaurioitunut tai poistettu;

5.4.5. Vika johtuu ulkoisista tekijöistä (ukkonen, ei-vaatimustenmukainen sähköjännite, jännitteen vaihtelut, kosteus, neste, mekaaniset vauriot jne.);

5.4.6. Laite on asennettu ja/tai sitä on käytetty VOOLin antamia asennusohjeissa ja -vaatimuksissa, laitteen käyttöohjeessa, teknisissä asiakirjoissa jne. asetettuja vaatimuksia laiminlyöden;

5.4.7. Laitteen on korjannut henkilö, jota VOOL ei ole valtuuttanut;

5.4.8.Asiakas ei anna vian ilmetessä VOOLin tarkistaa laitetta.


5.5. Laitteen tutkimuksesta/diagnosoinnista (mm. kuljetuksesta) peritään käsittelymaksu, jos:

5.5.1. Laitteessa ei havaita asiakkaan kuvaamia vikoja ja laite on diagnostiikan tulosten mukaan toimintakunnossa;

5.5.2. VOOL ei ole vastuussa laitteessa ilmenneen vian poistamisesta;

5.5.3. Edellä kohdassa 5.4 säädetyt ehdot ovat täyttyneet.


5.6. Asiakkaan, joka on kuluttaja, ei tarvitse maksaa diagnostiikan käsittelymaksua ensimmäisen vuoden aikana laitteen vastaanottamisesta alkaen. Tämän jälkeen asiakkaalta peritään kohdassa 5 säädetty käsittelymaksu.


5.7. Jos laitteen tutkimuksen jälkeen ilmenee, että viat ovat syntyneet kohdassa 5.4 lueteltujen tekijöiden takia, mutta laite voidaan korjata, on Kuluttajan mahdollista tilata VOOLilta maksullinen korjauspalvelu.


5.8. VOOLin maksimivastuu rajoittuu määrään, joka vastaa summaa, jonka Asiakas on maksanut VOOLille edellisten kolmen kuukauden aikana VOOLin vastuulla olevan tapahtuman ilmenemisestä. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että VOOL ei ole vastuussa asiakkaalle tai mistään kolmannelle osapuolelle syntyneistä voittojen (tulojen), käyttömahdollisuuden, liikearvon tai tietojen menetyksistä tai mistään satunnaisista, epäsuorista, erityisistä, välillisistä tai esimerkillisistä vahingoista, sakoista (mm. valtion viranomaisten määräämien), rangaistusvahingoista ja seuraamuksista (mm. kolmansien osapuolten sopimussakot). VOOL on kaikilta muilta osin vastuussa tahallisesta tai vain törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneesta välittömästä omaisuusvahingosta, Sopimuksessa sovitut rajoitukset ja eritelmät huomioiden.


5.9. Osapuolet eivät ole vastuussa Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa rikkomisesta tai laiminlyönnistä, jos sen syynä on ylivoimainen este. Jos ylivoimaisen esteen vaikutus on tilapäinen, velvoitteiden laiminlyönti on perusteltua vain siltä ajalta, jona ylivoimainen este on estänyt velvoitteen noudattamisen. Ylivoimaiset esteet ovat ennakoimattomat olosuhteet, joita velvoitetta laiminlyönyt osapuoli ei ole voinut hallita ja joiden poissulkemista ei voi kohtuullisuusperiaatteen mukaisesti edellyttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mm. vakavat luonnonkatastrofit, sota, mellakka, terroriteot, epidemiat, pandemiat, viranomaisten (esim. valtion, paikallishallinnon) toimet ja muut osapuolista riippumattomat olosuhteet (mm. lakko, tietokonejärjestelmän yleinen vika, viestintälinjojen vika tai sähkökatkos, palvelunestohyökkäys).

6.TAKUU

VOOL tarjoaa Laitteelle kolmen (3) vuoden kaupallisen lisätakuun. Tutustu VOOLin sähköauton latauslaitteen takuuehtoihin.


7.ILMOITUSTEN LÄHETTÄMINEN

7.1. Ilmoitukset, suostumukset, hyväksynnät ja muut aiejulistukset katsotaan Sopimuksen mukaisesti toimitetuiksi ja vastaanotetuiksi, jos aiejulistus on annettu tiedoksi toiselle osapuolelle kirjallisessa, toistettavassa tai sähköisessä muodossa.


7.2. Asiakas ilmoittaa VOOLille välittömästi kaikista Sopimuksessa ilmoitettujen yhteystietojen muutoksista. Asiakas voi ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected].


8.LOPPUSÄÄDÖKSET

8.1. VOOL käsittelee asiakkaan henkilötietoja VOOLin tietojenkäsittelyperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat saatavilla VOOLin kotisivulla.


8.2. Jos jokin Sopimuksen säädös osoittautuu olevan osittain ristiriidassa sovellettavan lainsäädännön kanssa tai täysin mitätön, se ei vaikuta muiden säädösten tai niiden osien pätevyyteen. Osapuolet tekevät kaiken voitavansa korvatakseen pätemättömän säädöksen pätevällä säädöksellä, joka vastaa Sopimuksen sisältöä ja tavoitetta.


8.3. VOOL pidättää oikeuden tehdä näihin yleisiin ehtoihin yksipuolisia muutoksia, ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään kuukauden varoitusajalla. Mikäli Asiakas ei hyväksy yleisten sopimusehtojen muuttamista, asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus.


8.4 Jos toiselle osapuolelle aiheutuu toiselta osapuolelta velan perimiseen liittyviä kuluja (mm. korvausoikeuden siirtämisestä aiheutuvat kulut), toinen osapuoli sitoutuu korvaamaan kaikki sellaiset kustannukset. Velan kattamiseksi maksetut summat katsotaan kattavan ensin erääntyneet velat (viivästyskorot), sen jälkeen perinnän aiheuttamat kulut (mm. oikeusapukulut) ja lopuksi perusvelan.


8.5. Sopimukseen sovelletaan Viron tasavallan lainsäädäntöä, paitsi, paitsi lainvalintasääntöä.


8.6. Osapuolet ratkaisevat kaikki Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet keskinäisissä neuvotteluissa. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, ratkaistaan riita Harjun Virossa käräjäoikeudessa Viron tasavallan lainsäädännön.


8.7. Kuluttajilla on oikeus kääntyä riitojen ratkaisemiseen paikallisen kuluttajansuojaviranomaisen puoleen. Jos Asiakas on kuluttaja ja on ostanut laitteen verkkokaupasta, Asiakas voi käyttää EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia - ec.europa.eu/odr/.

Liity uutiskirjeeseen

2024 © MultiCharge OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EU funding
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen nro 190136402 kautta. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjottajan näkemyksiä ja Euroopan unioni ei vastaa siitä, miten sen sisältämiä tietoja käytetään.