Tietosuojakäytäntö ja evästeilmoitus

Muutettu viimeksi: 25.01.2023


Johdanto

Tämän tietosuoja- ja evästekäytännön (jäljempänä Tietosuojakäytäntö) on ottanut käyttöön Multicharge OÜ (virolainen kaupparekisteritunnus 14627725) (jäljempänä VOOL)


VOOL pitää tärkeänä yksityisyytesi kunnioittamista ja noudattaa henkilötietojesi suojaamisessa kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. VOOL käsittelee henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, noudattaen mm. yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston asetuksen 2016/679/EY säädöksiä. VOOL soveltaa asioissa, joista ei ole tietosuojakäytännössä säädetty, sovellettavaa lainsäädäntöä.


Haluamme tällä tietosuojakäytännöllä selittää, millaisia tietoja keräämme, jos vierailet kotisivullamme www.vool.com, suoritat ostoja meidän verkkokaupassa tai käytät sähköautojen latauslaitteen käyttösovellustamme.


Ellei tietosuojakäytännössä toisin määritellä, käsitteitä, kuten henkilötiedot, rekisteröity, tietojenkäsittely, rekisterinpitäjä ja käsittelijä, käytetään yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU; "GDPR eli tietosuoja-asetus") artiklassa 4 säädetyssä merkityksessä.


Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Henkilötietojen käsittely perustuu joko sopimuksen noudattamiseen tai oikeutettuun etuun. Keräämiämme henkilötietoja käytetään vain tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Varmistamme, että käsiteltyjä henkilötietoja ei käytetä myöhemmin tarkoituksiin, jotka eivät ole tällaisten henkilötietojen keräämisen alkuperäisen tarkoituksen mukaisia, ellei asiakas anna suostumustaan tällaiseen käyttöön.


Keräämme henkilötietoja alla määriteltyihin tarkoituksiin.


Käyttäjätili ja sovellus

Kun luot käyttäjätilin ja käytät sähköautojen latauslaitteen käyttösovellusta, keräämme ja tallennamme meille antamiasi tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero (valinnainen)
 • Sijaintitiedot ja kieli
 • Lataushistoria

Tällaisten tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta käyttäjät voivat vahvistaa käyttäjätilin luomisen yhteydessä henkilöllisyytensä ja kirjautua sisään profiilin. Tarvittaessa käytämme näitä tietoja asiakastukipalveluihin.


Käsittelemme sinun lataushistoriasta kertovia tietoja. Tämä käsittely on välttämätöntä, jotta voimme noudattaa asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen mukaisia velvoitteita. Näin varmistamme, että voit ladata sisäistä hyväksyntää edellyttävillä latauslaitteilla ja asennuksilla, hallitsemaan asennuksia ja latausasemia, katsomaan asennuksen lataushistoriaa, katsomaan omaa lataushistoriaa ja kirjautumaan sovellukseen.


Ostot

Kun ostat tuotteen tai palvelun VOOLilta, tallennamme seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Laskutusosoite
 • Maksutiedot
 • Matkapuhelinnumero (valinnainen)
 • Sähköpostiosoite
 • Ostohistoria
 • Tuotetyyppi ja sarjanumero
 • Toimitus - ja asennusosoite

Kun ostat tuotteen tai palvelun VOOLilta, käsittelemme henkilötietojasi tilauksen käsittelemiseen, tapahtuman edistämiseen ja loppuun saattamiseen, laskujen laatimiseen sekä toimituksen ja asennuksen järjestämiseen, jos siitä on erikseen sovittu. Takuun alaisten oikeuksien vahvistamisen tarkoituksessa tallennamme ostohistoriasi.


Tukitiedustelut

Kun otat yhteyttä meidän tukitiimiin, saatamme tallentaa henkilötietoja, kuten:

 • Asiakkaan nimi
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Paikka
 • Diagnostiikka ja mittarilukemat

VOOL saattaa käyttää henkilötietoja käyttäjätuen räätälöimiseen ja asiakaspalvelun parantamiseen, mm. käyttötietojen, vikailmoitusten jne. kautta.


Kotisivu

Keräämme kotisivulta tietoja ensisijaisesti "evästeiden" avulla. Evästeet eivät yleensä periaatteessa henkilökohtaisia tietoja. Löydät lisätietoja evästeistä alta.


Keräämme kotisivulta tietoja tilastointia varten, käyttäjän vierailun tehokkuuden arvioimisen, kotisivun operaattoreille sen toiminnan ja kotisivun käyttäjien käyttökokemuksen parantamisen tarkoituksessa. Evästeitä käytetään tietojen keräämiseen sinun suostumuksella, ellei evästeiden käyttö ole kotisivun toiminnan kannalta välttämätöntä. Saatamme käyttää keräämiämme tietoja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kotisivumme ylläpito, hallinta, kehittäminen, räätälöinti ja laajentaminen;
 • tilastotietojen kerääminen, jotta voimme tarjota parempia palveluita ja/tai tarjouksia sekä ymmärtää ja analysoida kotisivun käyttäjien toimia;
 • vilpillisen toiminnan estäminen ja kotisivun suojaaminen;
 • palvelun laadun parantaminen sekä tehokkaampien selausratkaisujen tarjoaminen;
 • uusien tuotteiden, palvelujen tai toimintojen kehittäminen ja parantaminen;
 • trendien tutkiminen ja mainoskampanjoiden tehokkuuden arviointi.Käsittelyn perustan luovan suostumuksen antaminen on vapaaehtoista. Säilytämme henkilötietojasi suostumuksen voimassaoloajan. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tällaisessa tapauksessa lopetamme tietojesi käsittelyn heti, kun suostumus on peruutettu.


Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat

VOOL luovuttaa henkilötietoja vain siinä määrin ja siinä muodossa kuin tietosuojakäytännössä lueteltujen tarkoitusten noudattaminen edellyttää. VOOL saattaa luovuttaa henkilötietoja valtuutetuille henkilöille ja rekisterinpitäjille, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin meille palvelujen tarjoamisen tarkoituksessa (kuten kotisivun hallinto- ja kehityspalvelut).


VOOL varmistaa, että tietojen käsittely ja tallentaminen tapahtuu EU-alueella. VOOL saattaa kuitenkin käyttää myös valtuutettuja käsittelijöitä, joiden palvelimet sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella. VOOL varmistaa henkilötietojesi kattavan turvallisuuden, soveltamalla tarvittaessa lain edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.


Tämän tietosuojakäytännön käyttöönoton hetkellä käytämme seuraavia palveluntarjoajia:

 1. Meidän liiketoimintaamme tietyillä osa-alueilla tukevat urakoitsijat ja yritykset, mm. IT-, kirjanpito- ja oikeudellisten asioiden osalta;
 2. Toimituspalvelujen tarjoajat;
 3. Asennus- ja huoltopalvelujen tarjoajat;
 4. Takuun käsittelypalvelut.

Sinua koskevia ja kerättyjä yhteystietojasi ja muita asiaankuuluvia tietoja saatetaan luovuttaa toimittajalle, jos tilaat ulkoisia palveluita.


Jos olet antanut suostumuksesi sähköiseen markkinointiin, käytämme myös seuraavan tyyppisiä ulkoisia palveluntarjoajia:

 • Mainosverkostot, kuten Google ja Facebook
 • Yritykset, kuten markkinointitoimistot, tilastotoimistot ja analytiikkatoimistot

Sinua koskevia ja kerättyjä yhteystietojasi ja muita asiaankuuluvia tietoja saatetaan luovuttaa näille palveluntarjoajille. Käytämme sen tyyppistä palveluntarjoajaa, jotta voimme tarjota sinulle kiinnostavia mainoksia, tarjouksia, sisältöä ja suosituksia sekä lisäksi analysoida toimintaamme sekä parantaa ja kehittää palveluja. Mittaamme myös oma onnistumistamme mm. , kyselylomakkeiden avulla.


Viranomaiset jne.

Henkilötietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa asianomaiselle viranomaiselle tai muille virastoille, jos laki niin vaatii.

Evästeet

www.vool.com käyttää "evästeitä". Eväste on käyttäjän laitteelle kotisivulla vierailemisen yhteydessä tallennettu tekstitiedosto. Evästeitä käytetään valintojen, aluekohtaisten asetusten, palvelun käyttövaihtoehtojen ja muiden asetusten asettamiseen ja tallentamiseen.


Halutessasi voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista, mutta siinä tapauksessa palveluiden tarjoaminen saattaa häiriintyä.


Evästeet jaetaan pysyviin ja istuntokohtaisiin evästeisiin. Pysyvät evästeet tallennetaan tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi ja säilyvät myös selaimen tai tietokoneen sulkemisen jälkeen. Istuntoevästeet taas poistetaan heti, kun selain suljetaan.


Evästeet jaetaan niiden tarkoituksen mukaan:

 • Välttämättömät evästeet. Istuntoevästeet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kotisivullamme tarjottujen palveluiden käyttäminen. Nämä evästeet auttavat todentamaan käyttäjiä ja estämään käyttäjätilien haitallisen käytön. Ilman näitä evästeitä emme pysty pyydettyjä palveluita tarjoamaan.
 • Ilmoitusevästeet. Nämä evästeet osoittavat, ovatko käyttäjät hyväksyneet kotisivun evästeiden käytön.
 • Toiminnalliset evästeet. Selaimesi muistaa näiden evästeiden avulla kotisivua käyttäessäsi tehdyt valinnat, mm. kirjautumistietojesi tai kieliasetustesi tallentamisen. Näiden evästeiden tarkoituksena on tarjota sinulle henkilökohtaisempaa käyttökokemusta ja asetuksia ei tarvitse syöttää uudelleen.


Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Emme käsittele henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeen. Henkilötietojen säilytysaika riippuu kussakin yksittäistapauksessa suhteemme luonteesta, VOOLin oikeutetusta edusta ja lakisääteisestä perustasta (tietueiden, kirjanpitoasiakirjojen säilyttäminen, lakisääteisten vaatimusten päättyminen jne.).


Tietyissä tapauksissa voi olla tarpeen henkilötietojen anonymisointi niiden poistamisen sijaan. Anonymisoinnilla tarkoitetaan säilytetyistä aineistoista kaikkien tunnistettavien tai mahdollisesti tunnistettavien ominaisuuksien poistamista.


Sinun oikeutesi

Olemme sitoutuneet varmistamaan, että sinulle taataan aina kaikki sovellettavasta laista johtuvat rekisteröidyn oikeudet. Erityisesti sinulla on:

 1. oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen. Jos peruutat suostumuksesi, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä tuotteita tai palveluita. Ilmoitamme sinulle, jos näin on, kun peruutat suostumuksesi;
 2. oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme;
 3. oikeus pyytää, että oikaisemme sinua koskevat virheelliset henkilötiedot;
 4. oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi ja/tai rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, jos meillä ei ole käsittelyn kannalta pätevää oikeudellista perustaa;
 5. oikeus saada käsitellyt henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle;
 6. oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Jos epäilet, että oikeuksiasi on loukattu, voit ottaa yhteyttä lainkäyttöalueesi valvontaviranomaiseen ja tehdä valituksen asiasta (Viron tietosuojatarkastusviraston (Andmekaitse inspektsioon) osoite Tatari 39, Tallinna 10134, [email protected] tai muu lainkäyttöalueesi toimivaltainen viranomainen).


Tämän tietosuojakäytännön muutokset

Joudumme ajoittain päivittämään tämän tietosuojakäytännön, jotta voimme antaa henkilötietojesi käsittelystä oikeita ja ajantasaisia tietoja. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista erikseen. Jatkamalla VOOLin tuotteiden ja palveluiden käyttöä hyväksyt uuden tietosuojakäytännön.


Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuoja- ja evästekäytännöstä tai jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi tai jos haluat käyttää oikeuksiasi yllä kuvatulla tavalla, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse [email protected].

Liity uutiskirjeeseen

2024 © MultiCharge OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EU funding
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen nro 190136402 kautta. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjottajan näkemyksiä ja Euroopan unioni ei vastaa siitä, miten sen sisältämiä tietoja käytetään.