VOOL Sähköautojen Latauslaitteiden Takuuohjeet


HYVÄ ASIAKKAAMME,

Kiitos, että olet ostanut tämän VOOL-tuotteen! Toivomme, että olet tyytyväinen siihen.


Jos VOOL-tuote tarvitsee takuuajan palvelua, ota yhteyttä meihin osoitteella [email protected]. Tarpeettomien toimien välttämiseen pyydämme lukemaan huolellisesti VOOL-tuotteen asennusohjeet ja -vaatimukset, tuotteen käyttöohjeen sekä takuuehdot.


SINUN TAKUUSI

Multicharge OÜ (virolainen kaupparekisteritunnus 14627725) varmistaa tällä takuulla, että hankkimasi tuote on virheetön ja siinä ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä kolmen (3) vuoden ajalla sen ostopäivästä alkaen. Jos Multicharge OÜ:n tehtävänä on toimittaa tuote ostajalle, alkaa takuuajan laskeminen tuotteen ostajan toimesta vastaanottamisen hetkestä.


Jos tuotteessa ilmenee edellä mainitun kolmen (3) vuoden ajanjakson aikana viallisen materiaalin tai valmistuksen aiheuttamia virheitä, Multicharge OÜ korjaa tuotteen tai vaihtaa sen alla annettujen ehtojen mukaisesti.


Multicharge OÜ voi oman harkintansa mukaisesti korjata viallisen tuotteen tai vaihtaa sen joko uuteen tai kunnostetun tuotteen.


EHDOT

 1. Tämä takuu on voimassa vain viallisen tuotteen mukana toimitettavan alkuperäisen myyntilaskun tai ostokuitin perusteella (josta käyvät ilmi ostopäivä, tuotetyyppi ja myyjän nimi) perusteella.
 2. Multicharge OÜ varaa oikeuden kieltäytyä takuuajan palveluiden tarjoamisesta, mikäli edellä mainittua tositetta/tietoja ei toimiteta tai jos tositteen sisältämät tiedot ovat puutteellisia tai epäselviä.
 3. Tämä takuu ei korvaa eikä kata tuotteen vaurioita, jotka ovat johtuneet siihen ilman Multicharge OÜ:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tuotteen käyttöpaikan sijaintimaan, joka ei ole maa, jota varten tuote on alun perin suunniteltu ja valmistettu, tai paikallisten voimassa olevien teknisten tai turvallisuusstandardien vaatimusten mukaisuuden täyttämisen tarkoituksessa tehdyistä muutoksista tai muokkauksista.
 4. Tätä takuuta ei sovelleta, jos tuotteen tyyppi- tai sarjanumeroa on muutettu, se on poistettu tai muutettu epäselvästi luettavaksi.
 5. Multicharge OÜ:llä on oikeus vaatia takuuaikaista käsittelymaksua tuotteen vian tutkimisesta/diagnosoinnista, mikäli:

 • Tuotteessa ei havaita asiakkaan kuvaamia vikoja ja tuote on toimintakunnossa;
 • Multicharge OÜ ei ole vastuussa tuotteessa ilmenneen virheen poistamisesta. 

 1. Jos olet käyttäjä, sinun ei tarvitse maksaa käsittelymaksua tuotteen hankkimista seuraavan vuoden aikana. Sen jälkeen peritään käsittelymaksu kohdan 5 mukaisessa määrässä.
 2. Jos tuotteen tutkimisen jälkeen ilmenee, että vian aiheuttanut syy ei ole takuun kattama, mutta tuote voidaan korjata, on tuotteen omistajan mahdollista tilata Multicharge OÜ:ltä maksullinen korjaus.


POISSULKEVAT SEIKAT

Takuu ei kata:

 1. Säännöllistä huolta ja korjausta tai normaalin käytön ja kulumisen aiheuttamaa osien vaihtamista.
 2. Tuotteen muuttaminen tai muokkaaminen sen tavanomaiseen, käyttöohjeessa tai muun Multicharge OÜ:n antamien ohjeiden mukaiseen käyttöön verrattuna ilman Multicharge OÜ:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
 3. Akut, elektrodit, sulakkeet, tavanomainen kuluminen, värisävyn tai ulkomuodolliset muutokset, jotka eivät vaikuta tuotteen toimivuuteen.
 4. Tuotteen asennusohjeissa tai VOOLin voimaan saattamissa ohjeissa, tuotteen käyttöohjeessa, teknisissä asiakirjoissa, käyttömaassa sovellettavien teknisten standardeissa annettuja vaatimuksia jne. laiminlyövän asennus- ja/tai käyttötavan aiheuttamat vauriot.
 5. Ulkoisten tekijöiden (ukkonen, ei-vaatimusten mukainen sähköjännite, jännitteen vaihtelut, kosteus, neste, mekaaniset vauriot jne.) aiheuttamat vauriot.
 6. Takuu raukeaa, jos:

 • Takuuohjeita ja/tai tuotteen käyttövaatimuksia ja/tai asennusohjeissa annettuja ja VOOLin voimaan saattamia ja/tai näissä takuuohjeissa annettuja vaatimuksia ei ole asianmukaisesti noudatettu.
 • Tuotteen asennusohjeiden ja VOOLin asettamien vaatimusten mukaista asentamista/irrottamista/vaihtamista ei ole toteuttanut pätevä sähköasentaja.
 • Tuotetta on korjannut muu kun Multicharge OÜ:n valtuuttama henkilö.

TAKUUVAATIMUKSEN LAATIMINEN

Takuuvaatimuksen laatimisen on noudatettava seuraavia vaatimuksia: 

 1. Ota yhteyttä VOOL-jälleenmyyjäsi.
 2. Jos tuote on hankittu suoraan Multicharge OÜ:ltä, ota yhteyttä asiakastukeen kotisivulla www.fi.vool.com
 3. Jos olet VOOL-jälleenmyyjä, ota yhteyttä jälleenmyyntisopimuksessa mainittuun tukihenkilöön tai kotisivun fi.vool.com kautta.

Multicharge OÜ:n pitää vahvistaa takuutapaus. Tuotteen vaihtamista ja varaosan asentamista tarvittavan purkamisen saa suorittaa pätevä sähköasentaja voimassa olevia asennusohjeita ja VOOLin voimaan saattamia vaatimuksia noudattaen.


KULUTTAJAN OIKEUDET JA TAKUU

Tämä on kaupallinen takuu eikä rajoita kuluttajan oikeuksia. Tämän takuun sisältämät kuluttajan oikeudet toimivat laissa säädettyjen kuluttajan oikeuksia täydentävinä oikeuksia ja niitä ei ole tarkoitettu millään tavalla korvaamaan tai rajoittamaan kuluttajan oikeuksia.

Liity uutiskirjeeseen

2024 © MultiCharge OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EU funding
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen nro 190136402 kautta. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjottajan näkemyksiä ja Euroopan unioni ei vastaa siitä, miten sen sisältämiä tietoja käytetään.