EU on asettanut aikarajan – uusien kaasu- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen myynti päättyy vuoteen 2035 mennessä

helmikuu 28, 2023 2 minuutin lukuaika

Autojen jälleenmyyjät EU:ssa siirtyvät vuoteen 2035 mennessä vain sähköautoihin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ilmoitti siitä myöhään torstai-iltana ”Fit for 55” ilmastopakettia koskevalla ennakkosopimuksella. Paketin tarkoituksena on tukea EU:n asettamien ympäristötavoitteiden saavuttamista  — muun muassa ilmastoneutraaliuden saavuttamista vuoteen 2050 mennessä sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 55 % verran vuoteen 2030 mennessä.

Yksi osa Fit for 55 -ilmastopakettia käsittelee uusien kaasu- ja dieselpolttoaineella kulkevien henkilö- ja pakettiautojen myynnin kieltämistä vuoteen 2035 mennessä. Kielto asettaa määritellyt tavoitteet autojen valmistajille, tukien heitä siirtymävaiheessa ja asettaen valmistukselle aikarajat, mutta tavoitteet ovat silti kunnianhimoisia. Pienet, kapeilla sektoreilla toimivat, vuosittain alle 10 000 henkilöautoja tai alle 22 000 pakettiautoa valmistavat yritykset ovat viimeisiä, joilta vaaditaan asetetun tavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä. Ehdotukseen ei tehdä todennäköisesti suuria muutoksia ennen sen virallista hyväksyntää, mikä tarkoittaa, että autoteollisuus katsoo torstaina tehdyn päätöksen tarkoittavan sopimuksen solmimista.


Autojen valmistavat ovat Oliver Zipsen, BMW:n toimitusjohtajan ja Euroopan autonvalmistajien yhdistyksen (ACEA) presidentin mukaan täydessä valmiudessa tämän tavoitteen saavuttamiseen. Heillä on sitä vastoin muuta ajattelemisen aihetta.


Miten EU aikoo saada sähköautopainotteiset markkinat toimimaan?

"Olemme kuitenkin innoissamme näkemään, miten tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömät puite-edellytykset heijastuvat EU-poliitikkojen toimissa. Huomioitavia asioita ovat mm. uusiutuvan energian riittävyys, saumattomasti toimiva yksityisen ja julkisen latausinfrastruktuurin kehittäminen sekä raaka-aineiden saatavuus.” — Zipse

Vaikka yksi viidestä viime vuonna EU:ssa myydystä autosta oli sähköauto, uusien tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan haasteellista.

EU:lla, valmistajilla ja tukiteollisuudella (hei, mekin lukeudumme niihin!) tulee olemaan oma roolinsa sen varmistamisessa, että kuluttajien on mahdollista hankkia paitsi ympäristöystävällinen ajoneuvo, mutta myös mahdollisuus sellaisen järjestelmän käyttämiseen, joka pystyy parantamaan ajokokemusta entisestään.

Meistä

Olemme VOOL, start-up Virosta ja tuomme sähköverkon koko kapasiteetin käyttöön kaikille. Olemme ryhmä insinöörejä, suunnittelijoita ja sähköentusiasteja. Intohimona mahdollistaa ympäristäystävällinen ja tasapuolisesti saatavilla oleva sähköenergia tarpeisiisi – alkaen sähköajoneuvojen latureista.

Liity uutiskirjeeseen

2024 © MultiCharge OÜ. Kaikki oikeudet pidätetään.
EU funding
Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovointiohjelmasta avustussopimuksen nro 190136402 kautta. Tämä julkaisu heijastaa vain kirjottajan näkemyksiä ja Euroopan unioni ei vastaa siitä, miten sen sisältämiä tietoja käytetään.