Elektriautode laadimise olukord Lätis

detsember 19, 2022 5 min lugemist

Oleme üsna hästi tuttavad sellega, kuidas läheb Läti elektribussidel. Aga me oleme uudishimulikud ja tahtsime teada, mismoodi elab nende plahvatuslikult kasvav elektriautode turg.

Tõsi, Läti turg on väike, kui võrrelda seda tohutu hulga uute elektriautodega, mis registreeriti Saksamaal või Ühendkuningriigis. Aga siiski! 2020. aasta jaanuarist 2021. aasta jaanuarini Lätis registreeritud elektriautode arv peaaegu et kahekordistus! Ja siis kasvas enne 2022. aasta juunit veel ühe kahe korra suuremaks, nii et nüüd on Lätis 2939 elektriautot. Palju uusi elektriautode omanikke, kellelt õppida.

VOOLule meeldivad inimesed, kes sõidavad elektriautoga ja me tahame, et neil oleks veel mugavam oma autot laadida. Et seda hästi teha, peame mõistma nende laadimisharjumusi. Kui saame aru, mida elektriautode kasutajad vajavad, soovivad või vihkavad, saamegi valmistada suurepäraseid tooteid, mis vastavad kõigile nende tingimustele.

Meid painas teadmistejanu – kuidas läheb meie sõpradel, kes Lätis elektriautoga sõidavad? Küsisime mõnelt neist, kus ja kuidas nad oma elektriautot laevad, mille järgi nad oma laadimisharjumusi kujundavad, ja kuidas nad oma uutes läikivates elektriautodes ringi vuravad.

Saime teada järgmist.

Jah, Läti elektriautode turg kasvab üha suuremaks

Me teame, et elektriautod lahkuvad Läti automüüjate parklatest rekordkiirusel; sellest faktist oli meie küsitluses raske mööda vaadata.

Pooled vastanutest ostsid oma elektriauto vähem kui aasta tagasi. Omanike arv aga kasvab hüppeliselt, kui arvestame sinna hulka ka inimesed, kes plaanivad osta hübriid- või elektriauto järgmise kahe aasta jooksul.

Meie küsitluses osalenute seas oli kõige populaarsem elektriautode tootja Volkswagen, sest just VWga sõidab neist ligi 20%. Populaarsuselt teisel kohal olid enam-vähem võrdselt Tesla, Nissani ja Hyundai elektriautod. Ära märkimist väärivad ka Renault ja Škoda ning nii saamegi nimekirja brändidest, mida kolmveerand vastajatest kasutavad.

Elektriautode laadimine Lätis

Kui lätlane oma hübriid- või elektriauto koju toob, hakkab ta seda enamasti laadima just kodus. Ent üle 25% küsitluses osalenutest vastasid, et tavaliselt laadivad nad autot tasulises avalikus laadimispunktis. Ning peaaegu 20% eelistavad laadida autot tööl. Üks nutikas grupp (üle 10% vastanutest) jahib Lätimaal asuvaid tasuta laadimispunkte.

Märkasime, et paljud neist, kes Lätis elektriautoga sõidavad, kasutavad laadimiseks sedasama laadijat, mis autoga kaasa antakse. Laadimiseks kasutavad nad kodust pistikupesa, kuna neile on kättesaadav kolmefaasiline vool.

Siiski on väike osa vastanutest seisnud silmitsi tavalise probleemiga – laadimisest tekib kodus elektrisüsteemi ülekoormus.

Küsimusele elektrisüsteemi ümberehituste kohta vastasid veerand küsitletutest, et pärast elektriauto ostmist tegid nad tõesti süsteemis muudatusi. Enamik elektriautode kasutajatest suurendavad kiiremaks laadimiseks vooluvõimsust amprites. Üks elektriauto omanik aga ütles meile, et paigaldas oma laadimispunkti jaoks eraldi arvestid. See, et elektriautode omanikud peavad näiteks kortermajade parklates või garaažides elektrikulu mõõtma ja selle eest maksma, on levinud probleem mujalgi peale Läti.

Elektriauto omamine ja uued „tankimistavad“ tähendavad, et elektriauto omanik hakkab tavaliselt tegelema veel ühe hobiga. Nimetagem seda elektrihinnajahiks. Sisepõlemismootoriga autode omanikud hoiavad silma peal nafta- ja bensiinihinnal, ent mõned elektriautode omanikud viivad elektrihindade jälgimise täiesti uuele tasemele. Äpid, tabelid, tihedad sõnavõtud foorumites... (Meie masti inimesed!)

Ka Lätis elavad elektriautode omanikud ei valmistanud pettumust – suurem osa neist jälgib elektrihindu. Enamasti elektrifirma veebilehel või äpis. Enamikul vastajatest on fikseeritud hinnaga elektripakett, kuid kõik need, kel on sõlmitud börsihinnaga leping, jälgivad elektrihindu, et tabada elektriauto laadimiseks soodsaim aeg. Odavamate sõitude terviseks!

Elektriautode omanike harjumused Lätis

Loogiline, et mõned Lätis elavad elektriautode omanikud tahavad laadimiskulusid kontrolli all hoida. Ent me tahtsime teada ka seda, kui palju täpselt nad oma elektriautodega sõidavad.

Nädala keskmisena sõitsid ELi autojuhid (2019. aasta seisuga) veidi üle 217 km. Meie Lätis pesitsevad elektriautode omanikud pidasid sellega sammu: üle 40% neist sõidavad nädalas keskmiselt 200–500 km. 30% sõidavad elektriautoga veel rohkem, keskmiselt üle 500 km nädalas. 20% vastajatest aga sõidavad nädalas 50–200 km. Vaadake, kui palju heitgaasita sõite!

Ei olnud mingi üllatus, et üle 60% neist, kes Lätis elektriautoga sõidavad, elavad linnaservas või väiksemas linnalähedases asulas. See rühm kasutab oma elektriautot peamiselt selleks, et linna tööle sõita. Ligi veerand vastanutest aga elavad linna südames. Linnaelanikud sõidavad enamasti linna sees – heakene küll. Selles rühmas olid kogu küsitluse peale mõned vastajad, kes mainisid, et kasutavad oma elektriautot peamiselt pikamaasõitudeks (et linnakärast eemale saada).

Meie meelest oli huvitav, et maapiirkonnas või üldse linnast kaugel elavad elektriautode omanikud mahtusid üldiselt meie küsitletud rühma keskmiste sekka: nimelt sõitsid nad nädalas keskmiselt 200–500 km. Enamik neist elektriautode omanikest, kes sõitsid keskmiselt üle 500 km nädalas, elavad suuremate keskuste äärelinnas. Ükskõik kui pikad need sõidud ka poleks, on meil hea meel, et kilomeetrid läbiti akude jõul!

Meile väga meeldis Läti elektriautode omanikke paremini tundma õppida. Täname kõiki, kes küsitlusele vastasid – te rokite!

Kas tahad ka elektriautode maailma uudistega kursis olla? Siis liitu VOOLu uudiskirjaga.

Meist

VOOL on esimene täielik elektrisõidukite laadimislahendus, mis teeb usaldusväärse, nutika ja kulutõhusa laadimise kõigile kättesaadavaks. Taskukohane ja probleemideta elektrisõidukite laadimine kiirendab energia üleminekut. VOOL tähendab ettevõttesiseselt valmistatud riist- ja tarkvara, paindlikke laadimisvõimalusi erakasutajatele ja ettevõtetele. Nutika laadimisega saate säästa ja teenida raha, kui avate oma laadijad teistele elektrisõidukite omanikele.

Liitu uudiskirjaga

2024 © MultiCharge OÜ. Kõik õigused kaitstud.
EU funding
See projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammist Horisont 2020 toetuslepingu nr 190136402 alusel. See väljaanne kajastab ainult autori seisukohti ja Euroopa Liit ei vastuta selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.